Váš Košík
Produkty: 0
Cena: $0.00
Domov Seznam Kategorií Stav Objednávky O Nás FAQ Kontaktujte Nás
Zudena
Generic Zudena
Udenafil se používá k léčbě erektilní dysfunkce (impotence) a příznaků benigní hyperplazie prostaty (zvětšení prostaty).
100mg
4pilulek
$79.00
$65.99
$16.50 za pilulka
Přidat Do Košíku
ušetříte: $0.00
Sleva pro další objednávku
+ 4 ED pilulky zdarma
100mg
8pilulek
$138.00
$114.99
$14.37 za pilulka
Přidat Do Košíku
ušetříte: $17.04
Sleva pro další objednávku
+ 4 ED pilulky zdarma
100mg
16pilulek
$260.00
$216.99
$13.56 za pilulka
Přidat Do Košíku
ušetříte: $47.04
Sleva pro další objednávku
+ 4 ED pilulky zdarma
Zdarma standardní doprava
100mg
32pilulek
$499.00
$415.99
$13.00 za pilulka
Přidat Do Košíku
ušetříte: $112.00
Sleva pro další objednávku
+ 4 ED pilulky zdarma
Free trackable courier service
100mg
64pilulek
$950.00
$791.99
$12.37 za pilulka
Přidat Do Košíku
ušetříte: $264.32
Sleva pro další objednávku
+ 4 ED pilulky zdarma
Free trackable courier service
100mg
92pilulek
$1302.00
$1084.99
$11.79 za pilulka
Přidat Do Košíku
ušetříte: $433.32
Sleva pro další objednávku
+ 10 zdarma ED pilulek
Free trackable courier service
Vaše objednávka bude zabalena a odeslána do 24 hodin. To je přesně, jak bude zásilka vypadat (vid. obrázky výše). To má velikost a vzhled pravidelného soukromého dopisu (9.4x 4.3x0.3 palce nebo 24x11x0.7 cm) a nepopisuje jeho obsah.
Země Způsob dopravy Čas doručení Cena
14-21 Dnů 10$
5-9 Dnů 30$
Přeprava celosvětove
Důvěrnost a záruka anonymity
Bezpečný a spolehlivý
Discreet looking packages
Expedice objednávek do 24 hodin
100% uspěšnosť dodávky
Popis Produktu

Běžné použití


Udenafil je léčebný prostředek určení ke zlepšení erektilní funkce koncových bodů prostřednictvím interakce s enzymem fosfodiesterázou typu 5 (PDE5). Udenafil má unikátní vlastnosti s časem nástupu účinku 1-1,5 hodiny a poločasem působení 11-13 hodin (relativně rychlý nástup a dlouhodobý účinek). Je tak možné užívat Udenafil dle potřeby i vždy jednou za den. Účinnost a snášenlivost Udenafilu byla hodnocena mnoha studiemi a nedávné i pokračující studie prokázaly jeho účinky v obou režimech užívání. Udenafil jako jednorázově používaný lék i lék užívaný jednou za den je efektivní a dobře snášený, ale jsou nutné další studie na pacientech z jiných etnik a pacientech s přidruženými onemocněními, jako jsou diabetes mellitus, vysoký krevní tlak a benigní hyperplazie prostaty.


 


Dávkování a pokyny


Zudena se užívá vnitřně, nezávisle na jídle. Doporučená dávka - 100mg zhruba 30 minut před předpokládanou sexuální aktivitou. Dávka může být zvýšena až na 200mg v závislosti na individuální snášenlivosti a účinnosti. Maximální doporučená frekvence užívání - 1 za den.


Nelámejte ani nedrťte tabletu Zudena. Polykejte vcelku.


 


Upozornění


Sexuální aktivita přináší potenciální rizika pro pacienty s kardiovaskulárními onemocněními. Léčba erektilní dysfunkce, včetně užívání Udenafilu, není vhodná pro muže se srdečními chorobami, jimž se nedoporučuje sexuální aktivita.


Pacienti s obstrukcí odtoku krve z levé komory (aortální stenóza) mohou být citlivější na účinek vazodilatancií včetně inhibitorů PDE. Přes nedostatek klinických studií případů dlouhodobého erekce (déle než 4 hodiny) a priapismu (bolestivá erekce trvající déle než 6 hodin), jsou tyto jevy typické pro tuto třídu léčiv. V případě erekce trvající déle než 4 hodiny (nezávisle na bolesti), by měl pacient okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Pokud mu nebude poskytnuta včas, může se dostavit nevratné poškození erektilní tkáně a erektilní funkce.


Seznam těch, kteří musí užívat ZUDENA     s mimořádnou opatrností: Pacienti s nekontrolovanou hypertenzí (krevní tlak> 170/100 mmHg.), hypotenze (krevní tlak <90/50 mmHg .); Pacienti s dědičným degenerativním onemocněním sítnice (včetně retinitis pigmentosa, proliferativní diabetická retinopatie); Pacienti, kteří prodělali v průběhu posledních 6 měsíců mrtvici, infarkt myokardu nebo koronární bypass; Pacienti s těžkou poruchou funkce jater nebo ledvin; s přítomností vrozeného dlouhého QT intervalu, nebo prodlouženého intervalu QT v důsledku užívání drog; s predispozicí k priapismu; Pacienti s anatomickou deformací penisu; Pacienti mající implantát v penisu; Pacienti, jimž není doporučena sexuální aktivita, mající onemocnění kardiovaskulárního systému, jako je nestabilní angina pectoris nebo anginu vyskytující se během pohlavního styku, s chronickým srdečním selháním (II-IV funkční třída NYHA klasifikace), které se objevilo v průběhu posledních 6 měsíců, s nekontrolovanou poruchou srdečního rytmu, - by měli brát v úvahu potenciální riziko komplikací; příjem Udenafil a CCB, alfa-blokátorů nebo jiných léků snižujících krevní tlak může znamenat další snížení STK a DTK o 7-8 mm Hg.


Dle registrované indikace není lék určen ženám.


Lék není určen pro muže mladší 18 let.


 


Kontraindikace


Neužívejte Udenafil v kombinaci s jinými léky na erektilní dysfunkci.


Přecitlivělost na jakoukoli složku léku; současné užívání nitrátů nebo přípravků s oxidem dusnatým. Neužívejte Udenafil v případě, že užíváte nitráty na léčbu bolesti na hrudi či srdce. Toto zahrnuje nitroglycerin, isosorbid dinitrát a isosorbid mononitrát. Nitráty se také nacházejí v rekreačních drogách, jako je amyl nitrát nebo nitrit ("poppers"). Užívání Udenafilu s nitrátovými léky může vést k náhlému a závažnému poklesu krevního tlaku.


Vliv na schopnost řídit a ovládat stroje. Před řízením či ovládáním strojů si pacient musí ověřit, jaké účinky na něj má užívání Zudena.


 


Možné vedlejší účinky


V případě příznaků alergické reakce, vyhledejte lékařskou pomoc. Může se jednat o: kopřivku, potíže s dýcháním, otok tváře, rtů, krku nebo jazyka.


Přestaňte užívat Zudena a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud zjistíte: bušení srdce, dlouhotrvající erekci, návaly horka, závratě, bolest očí, slzení, zduření nosní sliznice, bolesti hlavy.


U mužů přes 71 let věku nebyly studovány vedlejší účinky.


Na kvalitu spermatu nemá lék vliv.


Pokud by se u vás objevily vedlejší účinky, které nebyly uvedeny výše, spojte se svým lékařem či lékárníkem.


 


Interakce s jinými léky


Než začnete užívat Udenafil, konzultujte to se svým lékařem. Informujte svého lékaře obzvlášť o léčivech, které užíváte nebo přestáváte užívat, jde hlavně o:


- Inhibitory cytochromu P450 isoenzymu CYP3A4 (ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, indinavir, cimetidin, erythromycin, grapefruitový džus), které mohou zvýšit účinek Udenafilu.


- Ketokonazol (400 mg) zvyšuje biologickou dostupnost a Cmax Udenafilu (100 mg), téměř 2-násobně (212%) a 0,8-násobně (85%), v daném pořadí.


- Ritonavir a indinavir výrazně zvyšují účinky Udenafilu.


- Dexamethason, rifampin a antikonvulzivní léky (karbamazepin, fenytoin a fenobarbital) mohou urychlit metabolismus Udenafilu, takže společná aplikace s výše uvedenými léky oslabuje účinek Udenafilu.


- Společné podání Udenafilu (30 mg / kg perorálně) a nitroglycerinu (2,5 mg / kg jednou, w / w) neodhalilo v experimentálních studiích žádný vliv na farmakokinetiku Udenafilu, ale současné užití nitroglycerinu a Udenafilu se nedoporučuje z důvodu možného snížení krevního tlaku.


- Udenafil a léky ze skupiny alfa-blokátorů patří mezi vazodilatancia, tedy při společném užívání by měly být podávány v minimálních dávkách.


 


Vynechání dávky


Zudena se používá dle potřeby, tedy není pravděpodobné vynechání dávky. Maximální doporučená frekvence užívání - 1 za den.


 


Předávkování


Příznaky: s jednou dávkou léku 400 mg byly nežádoucí účinky srovnatelné s výsledky pozorovanými při užívání Udenafilu v nižších dávkách, ale docházelo k nim častěji.


Léčba: symptomatická. Dialýza nezrychluje eliminaci Udenafilu.


Pokud si myslíte, že jste užili příliš Zudena - vyhledejte lékařskou pomoc nebo zavolejte na linku Poison Help 1-800-222-1222.


 


Skladování


Zudena skladujte na suchém a temném místě při teplotě do 86° F (30° C). Léky neskladujte v koupelně. Léky ukládejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.


 


Zřeknutí se odpovědnosti


Poskytujeme pouze obecné informace o léčivech, tyto informace nejsou vyčerpávajícím výčtem všech pokynů, možných interakcí s jinými léky nebo bezpečnostních opatření. Informace ze stránky nelze využít pro samoléčbu ani pro stanovení vlastní diagnózy. Jakékoli konkrétní pokyny pro konkrétního pacienta by měly být dohodnuty s jeho lékárníkem či ošetřujícím lékařem. Zříkáme se odpovědnosti za tyto informace a za chyby, které mohou obsahovat. Nejsme zodpovědní za žádné přímé, nepřímé, zvláštní či jiné nepřímé škody, které vznikly v důsledku použití informací z této stránky nebo následkem samoléčby.

Ohlasy
Žádné reference.
Přidat Recenzi